Αδειοδήτηση από τον Ε.Ο.Φ.

logo

Αδειοδήτηση από τον Ε.Ο.Φ.

blog post

Λάβαμε την αδειοδότηση από τον Ε.Ο.Φ για διάθεση του προϊόντος μας.

Κατασκευάσαμε ειδική αίθουσα για τον χώρο παραγωγής (clean room)

Και ολοκληρώθηκε ο τεχνικός μας φάκελος με όλους τους απαραίτητους εργαστηριακούς ελένχους.